9 Juni: Algemene Ledenvergadering

Na elkaar voor het laatst gezien te hebben in 2020, mogen wij ons gelukkig weer verenigen op 9 juni voor een volgende ALV! Daarom roepen wij alle leden op om gezellig samen te komen vanaf 20.00 in het speeltuinhuis. Op deze avond zal een nieuw bestuur gekozen worden, zullen enkele mededelingen gedaan worden en praten wij met elkaar over hoe we de speeltuin nog mooier kunnen maken.

Let op: in verband met corona willen wij u vragen om zich vooraf aan te melden. Zo kunnen wij zorgen dat er niet meer mensen aanwezig zijn dan is toegestaan vanuit het coronabeleid. Wilt u erbij zijn op 9 juni? Stuur dan een e-mail met uw naam naar: bsvaz@live.nl.

Hieronder zijn de relevante stukken voor de vergadering te vinden:

Update bijgevoegd op 20/6: Notulen van de avond: https://bsvaz.nl/wp-content/uploads/2021/06/2019-12-12-Notulen-ALV-hd7142.doc