• Om deel te nemen aan de clubs en hun activiteiten, dient men lid te zijn van de Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid. Per gezin kost het lidmaatschap 12 euro per jaar. Heb je nog vragen of behoefte aan meer informatie. Kom gerust langs of neem contact op.
  • Verplichtingen van de clubs richting algemeen bestuur:
    • Begroting volgend jaar m.n. de mutaties t.o.v. begroting lopende jaar, deze dienen door de clubs uiterlijk jaarlijks in de 1e week van september voor het nieuwe begrotingsjaar ingeleverd te worden bij het bestuur bij nalatigheid zal zonder enige aanmaning er van worden uitgegaan dat de club in het nieuwe begrotingsjaar c.q. clubseizoen niet meer zullen voortbestaan.
    • Het jaarverslag van het verstreken kalenderjaar moet uiterlijk jaarlijks in de maand januari van enig jaar bij het bestuur te worden aangeleverd bij het in gebreken blijven daarvan zal het bestuur voortaan zonder enige aanmaning de clubactiviteiten in het nieuwe jaar als beëindigd verklaren.
  • Voor het gebruik van diverse formulieren waaronder declaraties, bestel, begroting en afdrachten verwijzen wij naar de professionele medewerker voor een papieren versie en/of de penningmeester voor een digitale versie.
  • Zowel bij en onder de clubs kunnen foto’s worden geplaatst van hun activiteiten en op hun verzoek worden deze ook opgenomen in en onder het fotoarchief alwaar zeker terug te vinden zijn de foto’s van ondermeer nieuwjaarsreceptie, 5 mei viering sinterklaasfeest etc..
  • Alle medewerkers en vrijwilligers die in direct contact staan met minderjarigen dienen in overeenstemming met de subsidieverplichting te beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG) deze zijn op een aanvraag via het bestuur kosteloos verkrijgbaar bij het ministerie.