Doelstelling

De vereniging heeft overeenkomstig artikel twee van de statuten als doelstelling:
• het bevorderen van de harmonische ontwikkeling van de jeugd.
• het in stand houden van onder toezicht staande speeltuinen, speelgelegenheden en clubgebouwen in de Rivierenbuurt van de Gemeente Amsterdam.
• het organiseren van club- en vakantieactiviteiten.
• het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor in het bijzonder de bevolkingsgroepen met een inkomen van modaal of lager.

Beloningsbeleid

• Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen salaris en er is geen vacatieregeling van toepassing. Uitsluitend gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.
• De in dienst zijnde speeltuinmedewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Welzijn.