Verslag extra ALV 12-12-2019

Uit Het Parool

Notulen van de ALV van 18 september 2019

Verslag extra ALV 19 juni 2019

Verslag ALV 29 mei 2019

Nieuwjaarsrede 2019

Sinterklaasfeest

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2018

Verslag Algemene ledenvergadering van 6 juni 2018

verslagen ALV 2017 en 2016