Uitnodiging ALV 19-5-2022

4 april 2022

Beste leden,

Hierbij nodig wij jullie van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV AZ op donderdag 19 mei om 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Door corona hebben we de laatste 2 jaar veel beperkingen ondervonden, maar desondanks hebben de betaalde medewerkers, vrijwilligers en bestuur geprobeerd alles zo goed mogelijk te laten doorlopen en zijn er zelfs nieuwe initiatieven ontplooid.

Op de ALV zullen wij jullie informeren over de activiteiten, de financiën en het gebouw.

Daarnaast kunnen er 3 nieuwe bestuursleden gekozen worden.

Voor en na de vergadering is er voldoende gelegenheid om met elkaar bij te praten.

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Namens bestuur en medewerkers,

Aad Kuin, voorzitter BSV AZ (06 – 3629 6040).