Nieuwjaarsrede 2019

Toespraak Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019

Lieve en beste mensen, vrienden en vriendinnen, genodigden en overige aanwezigen!

Welkom allemaal. Alweer een jaar voorbij en een Nieuw Jaar in de maak. Geweldig om zo veel mensen te zien. Ik sta hier voor de vierde keer inmiddels en hoop dat dit de laatste keer is dat ik als voorzitter het woord tot jullie allemaal richt. Dat klinkt wellicht een beetje negatief, maar zo bedoel ik het niet. Ik leg het even uit.

Het is tijd dat zowel Henk Degenhart, onze penningmeester, als ik worden vervangen. Wij hebben niet het eeuwige lieven en voor het voortbestaan van onze vereniging – dit jaar 98 jaar oud – hebben wij jongere mensen nodig. Henk en ik delen hetzelfde geboortejaar, t.w. 1942 en dan ben je niet echt jong meer.

Gelukkig hebben zich een viertal nieuwe bestuursleden in spe aangemeld, Een dame en drie heren. Allen in het bezit van verstand en gevoel en wat een geweldig punt is, zij zijn niet na het bijwonen van een aantal bestuursvergaderingen gillend weggerend. Zij denken er nu over na welke bestuursfunctie het beste bij hun past.

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Wij kunnen vaststellen dat dank zij Henk onze financiën gezond zijn en wij aan al onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.
Onze elektrische installatie moet nagekeken worden en als het goed is hebben wij inmiddels slimme meters gekregen.
De combizaal krijgt nieuwe vloerbedekking en wij streven ernaar nieuw meubilair aan te schaffen en daarna nieuwe tafellakens.

Wij hebben een keukencommissie, zonder welk wij niet goed zouden functioneren en die ook vandaag de receptie verzorgt. Althans dat hebben wij vernomen, zij het dat e.e.a. voor ons niet altijd even duidelijk was en wij moesten vaststellen dat het bestuur soms onkundig was van de besluitvorming.
Gelukkig kwam ik enige dagen geleden Souad bij het stoplicht op het Victorieplein tegen en die meldde mij dat zij alles voor elkaar had. Dat stelde mij gerust, maar in het vervolg is het toch wel zaak dat het bestuur omtrent de Nieuwjaarsreceptie niet in het ongewisse wordt gelaten.
Wij hebben nog steeds vrijwilligers nodig, zowel voor de bar als voor de keuken en voor het bestuur. Dus als u van ons houdt, zoals wij van u houden, meldt u dan aan als vrijwilliger s.v.p. voor de keukencommissie, voor de bar en/of voor het bestuur.

Jullie weten ongetwijfeld dat wij tegenwoordig geacht worden een participatie samenleving te zijn. Wat houdt dat in? Dat de burger alles moet doen en de overheid vindt dat gezien de eigen verantwoordelijkheid van de burger, de overheid wel een stapje terug kan doen, maar wel voortdurend met eisen komt, waar wij als bestuur dan wel weer enigszins van achter adem geraken en op de leeftijd van Henk en mij is dat niet gewenst. Dat betekent dat vrijwilligers niet altijd een lichte last op hun schouders gelegd krijgen, omdat de overheid denkt dat de burgers alles wel zelf kunnen en de overheid voor veel niet verantwoordelijk wil zijn. Een gang van zaken die uw voorzitter en ook uw penningmeester, niet erg bewondert.

Sinds vorig jaar maart 2018– de gemeenteraadsverkiezingen – zijn de stadsdelen afgeschaft. Zij bestaan nog wel, want je kunt een paspoort vernieuwen, een rijbewijs verlengen e.d. De stadsdelen zijn dus nu serviceorganisaties voor de burger geworden en hebben alleen nog maar een adviserende en uitvoerende functie t.a.v. de Centrale Stad. Wij zijn dus weer terug bij af, bij de situatie vóór 1986. Dat is wennen en wij doen ons best. Maar een luisterend oor was vroeger gemakkelijker te vinden dan nu.

De subsidiebeschikking 2019
Gelukkig hebben wij voor 2019 weer subsidie gekregen. Daar zijn wel allerlei moeilijk leesbare voorwaarden aan verbonden, maar binnenkort hebben wij daarover een gesprek met het stadsdeel. Waarom gaat het toch altijd zo moeilijk als het zoveel gemakkelijker zou kunnen gaan.

De Stichting Kindermonument/Markt voor Joden
Is indertijd opgericht door onze vereniging. De speeltuin en de de Stichting hebben dus nauwe banden met elkaar. Het bestuur van de Stichting wilde zich in 2018 losmaken van onze vereniging, omdat sommige bestuursleden die namens onze vereniging in het Stichtingsbestuur zaten, als te lastig werden ervaren, waaronder met name uw voorzitter. De banden doorsnijden met onze vereniging was iets wat het bestuur van onze vereniging niet kon verdragen en daarom is het oude bestuur van de Stichting – voor het grootste deel – door het bestuur van onze vereniging naar huis gestuurd. Het Kindermonument heeft nu een nieuw bestuur met goede en frisse ideeën. Onze voortreffelijke Henk Degenhart was bereid ook voor deze Stichting het penningmeesterschap op zich te nemen, waarvoor wij hem allemaal heel erkentelijk zijn.

De tijdelijke afwezigheid van het Huis van de Wijk
Het gebouw waarin het Huis van de Wijk woonde, wordt verbouwd, door de Alliantie. Er komen woningen in voor starters en mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen – statushouders. Het Huis van de Wijk heeft een noodbehuizing gekregen bij het vroegere eindpunt van lijn 25, maar daar is niet genoeg ruimte om alle activiteiten van het Huis van de Wijk te huisvesten. Het bestuur van onze verenging heeft voor een aantal clubs van het Huis van de Wijk een onderkomen verzorgd in ons clubhuis.

Ik hoop dat niet iedereen in slaap is gevallen bij deze toespraak en ik wens onze BSV AZ en alle aanwezigen een geweldig 2019, een goede onderlinge samenwerking en meer vrijwilligers. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en voor uw geduld mij te willen aanhoren. Dank u wel!

Miriam van Aller, voorzitter.