Clubs

 • Om deel te nemen aan de clubs en hun activiteiten, dient men lid te zijn van de Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid. Per gezin kost het lidmaatschap 12 euro per jaar. Heb je nog vragen of behoefte aan meer informatie. Kom gerust langs of neem contact op.
 • Verplichtingen van de clubs richting algemeen bestuur:
  • De begroting voor het volgend jaar inhoudende de veranderingen m.b.t. dit – lopende – jaar, dienen door de clubs uiterlijk jaarlijks in de 1e week van september voor het nieuwe begrotingsjaar ingeleverd te worden bij het bestuur. Bij nalatigheid om aan deze verplichting te voldoen, zal zonder enige aanmaning er van worden uitgegaan dat de club in het nieuwe begrotingsjaar c.q. clubseizoen niet meer zal voortbestaan.
  • Het jaarverslag van het verstreken kalenderjaar moet uiterlijk jaarlijks in de maand januari van het daarop volgende jaar bij het bestuur worden aangeleverd. Bij het in gebreke blijven daarvan zal het bestuur voortaan zonder enige aanmaning de clubactiviteiten in het nieuwe jaar als beëindigd moeten beschouwen.
  • Beide bovenstaande eisen klinken streng en wellicht onaangenaam, maar als die stukken niet door het bestuur tijdig worden ontvangen, raakt de penningmeester in grote problemen m.b.t. de aanvraag subsidie voor het nieuwe jaar en met overige verplichtingen jegens ons stadsdeel. Een stadsdeel dat onze speeltuin in staat stelt via een subsidie onze kinderen veilig te laten spelen en al onze clubs in staat stelt goed te functioneren door hen onderdak te verlenen in ons clubhuis en daardoor hun activiteiten mogelijk te maken.
 • Voor het gebruik van diverse formulieren waaronder declaraties, bestel, begroting en afdrachten verwijzen wij naar de professionele medewerker voor een papieren versie en/of de penningmeester voor een digitale versie.
 • Zowel bij en onder de clubs kunnen foto’s worden geplaatst van hun activiteiten en op hun verzoek worden deze ook opgenomen in en onder het fotoarchief alwaar zeker terug te vinden zijn de foto’s van onder meer nieuwjaarsreceptie, 5 mei viering sinterklaasfeest etc..
 • Alle medewerkers en vrijwilligers die in direct contact staan met minderjarigen dienen in overeenstemming met de subsidieverplichting te beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze zijn op een aanvraag via het bestuur kosteloos verkrijgbaar bij het Ministerie.