ALV op 5 oktober

Allen, er is een ALV op 5 oktober
Om half 8 opent de deur en om 8 uur starten we de ALV.