Introductie Aad Kuin

Op aanvraag van het bestuur en stadsdeel Zuid zal ik de komende tijd het bestuur van de vereniging ondersteunen. Mijn naam is Aad Kuin, ik ben 60 jaar en heb de afgelopen 30  jaar verschillende managementfuncties gehad in het welzijnswerk, onderwijs en kinderopvang. Zo heb ik o.a. 11 jaar bij VluchtelingenWerk Nederland gewerkt en ben 11 jaar directeur-bestuurder bij jeugdcircus Elleboog geweest.

Daarnaast heb ik in verschillende besturen van stichtingen en verenigingen gezeten. Het is de bedoeling dat ik meehelp om weer een voltallig bestuur te krijgen en het huidige en nieuwe bestuur ondersteun om het vele werk goed te organiseren. Als u ideeën heeft om de situatie bij de speeltuinvereniging te verbeteren, dan hoor ik dat graag.

Aad Kuin (aadkuin@gmail.com of 06 – 3629 6040).