Uitnodiging ALV 18 september 2019

Aan de leden van de BSVAZ

Betreft: Uitnodiging met agenda voor de Algemene Ledenvergadering

Bij deze nodigen wij u uit voor de eerstvolgende ALV, de agenda etc. vindt u onderstaand en de downloadlinks voor de daarbij behorende stukken u kunt ook alle stukken downloaden via de link https://bsvaz.nl/category/agenda ook liggen de stukken ter inzage in het clubgebouw, tijdens de vergadering zullen er enkele exemplaren beschikbaar zijn.

Datum ALV: 18 september 2019

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA

 1, Opening en mededelingen

 2. Goedkeuring Verslagen ALV d.d.  29 mei zie https://bsvaz.nl/2019/08/28/verslag-alv-29-mei-2019/en 19 juni 2019 zie https://bsvaz.nl/2019/08/28/verslag-extra-alv-19-juni-2019/

 3. Mededeling bestuur:

 4. Vaststellen Begroting 2020 incl.: de stukken onder 4 en 4.1 deze volgen na 15 september zie dan https://bsvaz.nl/anbi/

  1. Clubbegrotingen
  2. Subsidie aanvraag 2020
  3. Wederzijdse informatie-uitwisseling bestuur en clubs.

5. Bestuursproblemen c.q. verkiezing nieuwe bestuursleden.

Kandidaten zijn waarbij de secretarisfunctie nog blanco is:

  1. De heer R. Troost (Roger) kandidaat penningmeester
  2. De heer F.O. van Feggelen (Felix) kandidaat-voorzitter
  3. De heer M. El Bay (Moussa)
  4. Mevrouw V. Obispa (Vanessa) kandidaat 2e penningmeester
  5. Mevrouw N. Safty (Necla)
  6. De heer R. Ismail (Russ)
  7. De heer K. den Os (Koen)

6. Rondvraag

7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Miriam van Aller, voorzitter en secretaris a.i.

Deze uitnodiging is per post verzonden naar de leden waarvan geen mailadres bekend is, de leden met een bekend mailadres hebben deze per mail ontvangen.

Indien u deze uitnodiging per post heeft ontvangen en u wel beschikt over mail verzoeken wij dit kenbaar te maken.